นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องด้วย เรียลไทย ภายใต้การดำเนินการโดย บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ใช้บริการต่างๆบนเว็บไซต์ของเรา
ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบริการให้ดีขึ้น โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รวบรวมรายละเอียด ขอบเขต ประเภท และการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ข้อมูลของท่าน เมื่อยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองข้อมูล ตามขอบเขตเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ยอมรับเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลใดๆของท่านที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนเว็บไซต์ จะอยู่นอกเหนือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรักษาข้อมูล ผู้ใช้งานจึงควรศึกษารายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน